Mix-control logo
     
sitemap
     
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА siemens logo

1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б

тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489

mix@spnet.net
office@mix-bg.com

 

mix-control contact information
запитване
Проекти
   

 

Praktiker България

Praktiker Бъгария е един интересен съвременен проект, осигурен от Главния офис на фирмата в Германия. Микс Контрол реализира изграждането поетапно на базата на HiPath 3000, с единен номерационен план . Мрежата е нехомoгенна, като в структурата са включени комуникационни системи HiPath 3500, HiPath 3750 и HiPath 3800. Това наложи специфичен подход при програмирането. Корпоративната свързаност е на базата на VoIP решение по VPN от БТК , изградена върху оптичен носител.

Структурният проект включва един централен офис и девет магазина в цяла България. Проекта е отворен за разширение, което зависи от конюнктурата на пазара.

 

 

METRO България

При решението на МЕТРО България да осъвремени комуникациите в магазинната мрежа, фирма Микс Контрол ООД консултира IT отдела и съвместно беше създаден проект за UPGRADE и хомогенизиране на комуникационните системи в структурата с основен комуникационен сървър в главния офис на базата на HiPath 4000. Към него бяха подключени магазините в Благоевград, Плевен, В.Търново както Пловдив 1 и Пловдив 2. Всеки един от изброените обекти притежава система HiPath 3800 с местна ISDN свързаност към БТК и локални GSM Gateway . Разговорите между тях се осъществяват по VPN на базата на VoIP , като всеки един може да ползва ресурсите на другите. За оптимизиране на разходите има осигурена свързаност към алтернативен доставчик на телефонни услуги.

Ефекта от добрия проект провокира вземане на решение за продължаване работата в бъдеще.

 

 

DM България

В края на 2008 год. на българския пазар стъпи една нова верига магазини DM България. След изграждането на главния офис влезе в действие комуникационен сървър HiPath 3800 с изцяло IP ориентирана структура от алтернативен телекомуникационен оператор и IP абонати от серията Optipoint 410. След обсъждане беше възприето предложението на Микс Контрол ООД за комуникационна мрежа върху едно от последните изделия на SIEMENS за малък и среден офис - HiPath 2000 OpenOffice . Поради своята икономичност и много добра функционалност идеята беше одобрена от инвеститора и сега към мрежата се включва средно по една система месечно.

 

multimedia presentation

IP communication
systems

HiPath 3000
HiPath 5000

downloads
Нови продукти

OpenScape Business OpenScape Business платформа

OpenScape Office MX OpenScape Office MX системно устройство

HiPath OpenOffice ME
HiPath OpenOffice ME

Разработка KimiDesign