Mix-control logo
     
sitemap
     
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА siemens logo

1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б

тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489

mix@spnet.net
office@mix-bg.com

 

mix-control contact information
запитване
Продукти - Комуникационни системи
 
     
 

01 NEW OpenScape Business

 
  HiPath 2000  
 
OpenScape Business предлага на малкия и среден бизнес, едно решение за техните комуникационни нужди, което е унифицирано, гъвкаво, мощно и позволяващо развитие. Архитектурното решение дава възможност да се изгради система, независимо от съществуващата инфраструктура и от типа на телефонията, била тя стандартна, IP или DECT. OpenScape Business позволява от мощна телефония до обширни Унифицирани комуникации, за компании с до 500 станции или до 1000 станции в мрежа.
 
     
 

02 OpenScape Office MX

 
 
OpenScape Office MX
 
 
Новата платформа на Siemens OpenScape Office MX e единствената унифицирана комуникационна платформа, изградена специално за компании от малкия и среден бизнес. Това е система от типа "всичко в едно", която е надеждна и лесна за употреба. Тя предлага интегрирани гласови и конферентни връзки, гласова поща, изпращане на съобщения, работа с мобилни телефони, мултимедиен Контактен Център, информация за присъствен статус за компании с до 150 потребители.
 
     
 

03 HiPath OpenOffice ME

 
 
HiPath OpenOffice
 
 
Новата комуникационна система на Siemens HiPath OpenOffice ME е проектирана за компании от малкия и средния бизнес и може да поддържа от 20 до 150 потребители. Предлага се с лицензиран софтуер, който дава пълна интеграция с Microsoft Outlook, графичен интерфейс за организиране на конференции, факсимилна услуга и интеграция с мобилни телефони.
 
     
 

04 HiPath 3000

 
 
HiPath 3000
 
 
Серията HiPath3000 е Real-Time IP комуникационна система, поддържаща от 96 до 500 потребители. Системата може да поддържа разнообразие от работни точки, включващи IP телефони, PC работни места и цифрови телефони.
 
     
 

05 HiPath 4000

 
  HiPath 4000  
  HiPath4000 е IP комуникационно решение за средния и голям бизнес. Поддържа до 100 000 потребители  
     
     
 
Допълнителни устройства
 
 

06 Разширителни модули и Системни телефони

 
 

07 Безжични телефони

 
 

08 Аналогови телефони

 
     
 

09 PhoneInfo

 
     
 

HiPath архитектура

През 2001 г. на пазара се появява новата HiPath архитектура на Siemens , която улеснява интегрирането на инфраструктурата на телефонната централа с тази на компютърната LAN мрежа, поддържа разнообразни интегрирани решения, като VoIP, Unified Messaging, e-commerce решения, управление на клиентски отношения и др.

Иновативната HiPath архитектура е базирана на отворени интерфейси, международни стандарти и съвременни технологии, свързвайки IP (Internet Protocol) и АТМ (Asynchronous Transfer Mode) мрежи, в контраст на традиционните телекомуникационни системи.

Siemens HiPath communication server осигурява миграцията към IP телефония и предлага следните предимства за Вашата компания:

•  Унифицирана мрежова архитектура за глас, данни, мобилна и видео комуникация;

•  Редукция на функционалните мрежови разходи;

•  Бърза и ефективна администрация от един терминал за всички видове комуникация;

•  Дистанционно администриране на системата чрез HDMS management system;

•  Цялостно удовлетворяване на потребителските желания и повишаване скоростта и ефективността на бизнес процедурите. Отворена архитектура, позволяваща развитие на нови приложения, като e-business.

С HiPath Xpress технологията се осъществява видео и чиста IP гласова комуникация с локалната система или директно с обществената мрежа.

HiPath комбинира предимствата на IDSN технологията с мобилността , предлагана от мобилните GSM и безжични DECT комуникации. Базирани на интегрирана teleworking функционалност, всички HiPath приложения могат да се ползват извън фирмата например у дома или в друг клон на компанията и служителите с отдалечено работно място да имат достъп до базата данни на фирмата.

HiPath включва към съществуващата мрежова инфраструктура поддръжката на многообразни интегрирани решения, които повишават производителността на фирмата, като: Call Center системи, интегрирана компютърна телефония (Computer Telephony Integration, CTI), мултимедийни приложения, решения за хотели и болници, дилинг и борсови приложения, Unified Message приложения (интегриране на глас, факс, данни , e-mail, GSM, SMS съобщения).

Всички изброени възможности могат да бъдат изградени като самостоятелна система или в мрежово обкръжение чрез QSIG и CorNet протоколи.

Фамилията дигитални телефонни апарати optiPoint внасят комфорт и улесняват ежедневната комуникация на работното място с интерактивното си потребителско меню и съвременен дизайн. За служителите, нуждаещи се от по-голяма мобилност се предлагат безжични мобилни DECT системи Gigaset.

multimedia presentation
downloads
Нови продукти

OpenScape Business OpenScape Business платформа

OpenScape Office MX OpenScape Office MX системно устройство

HiPath OpenOffice ME
HiPath OpenOffice ME

IP communication
systems

HiPath 3000
HiPath 5000

Разработка KimiDesign