Mix-control logo
     
sitemap
     
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА siemens logo

1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б

тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489

mix@spnet.net
office@mix-bg.com

 

mix-control contact information
запитване
   

 

При решението на МЕТРО България да осъвремени комуникациите в магазинната мрежа, фирма Микс Контрол ООД консултира IT отдела и съвместно беше създаден проект за UPGRADE и хомогенизиране на комуникационните системи в структурата с основен комуникационен сървър в главния офис на базата на HiPath 4000. Към него бяха подключени магазините в Благоевград, Плевен, В.Търново както Пловдив 1 и Пловдив 2. Всеки един от изброените обекти притежава система HiPath 3800 с местна ISDN свързаност към БТК и локални GSM Gateway . Разговорите между тях се осъществяват по VPN на базата на VoIP , като всеки един може да ползва ресурсите на другите. За оптимизиране на разходите има осигурена свързаност към алтернативен доставчик на телефонни услуги.

Ефекта от добрия проект провокира вземане на решение за продължаване работата в бъдеще.

 

multimedia presentation

IP communication
systems

HiPath 3000
HiPath 5000

downloads
Нови продукти

OpenScape Business OpenScape Business платформа

OpenScape Office MX OpenScape Office MX системно устройство

HiPath OpenOffice ME
HiPath OpenOffice ME

 
 
 
 
 
 
Разработка KimiDesign