Mix-control logo
     
sitemap
     
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА siemens logo

1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б

тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489

mix@spnet.net
office@mix-bg.com

 

mix-control contact information
запитване
OpenScape Business
   

OpenScape Business комбинира най-доброто от HiPath 3000 и OpenScape Office в една нова платформа

 

 

 

OpenScape Office MX

OpenScape Business
платформа

 
 
 
 
 
 

 

multimedia presentation

IP communication
systems

HiPath 3000
HiPath 5000

downloads
Нови продукти

OpenScape Business OpenScape Business платформа

OpenScape Office MX OpenScape Office MX системно устройство

HiPath OpenOffice ME
HiPath OpenOffice ME

  02 OpenScape Office MX  
  03 HiPath OpenOffice ME  
  04 HiPath 3000  
  05 HiPath 4000  
     
 
Допълнителни устройства
 
 

06 Разширителни модули и Системни телефони

 
 

07 Безжични телефони

 
 

08 Аналогови телефони

 
     
 

09 PhoneInfo

 
     
 

OpenScape Business  комбинира най-доброто от продуктите на Siemens, базирани на SMB (Протокола за споделен достъп до ресурси в компютърните мрежи).

  1. Обща платформа
  2. Гъвкаво надграждане
  3. Стандартни устройства
  4. UC (Унифицирани комуникации )за всяка платформа

„Всичко в едно” серия  от Унифицирани комуникации за  :

  1. Самостоятелни и Комплексни решения
  2.  Глас, Присъствие, Конферентни разговори, Контактен център, Изпращане на съобщения, Размяна на съобщения в реално време, Мобилни устройства, Факс
  3.  Унифициран интерфейс за обединение с  OpenScape Web.

Едно архитектурно решение:

  1. Обединен дизайн: Общо софтуерно и хардуерно решение за всички реализации
  2. Намаляване и оптимизиране на хардуера: Една основна платка, с вградени UC, VoIP & Data
  3. Единно решение, поддържащо всички интерфейси:Пълен IP, цифров, аналогов, DECT-Voice & UCC

При вече изградени Siemens системи:

Какви са новостите в OpenScape Business:

OpenScape Business предлага на малкия и среден бизнес, едно решение за техните комуникационни нужди, което е унифицирано, гъвкаво, мощно и позволяващо развитие.Архитектурното решение дава възможност да се изгради система, независимо от съществуващата инфраструктура и от типа на телефонията, била тя стандартна, IP или DECT. OpenScape Business позволява от мощна телефония до обширни Унифицирани комуникации, за компании с до 500 станции или до 1000 станции в мрежа.
OpenScape Business комбинира най-доброто от HiPath 3000  и OpenScape Office в една нова платформа.
Какво предлага:

OpenScape Business модели:
Предлагат се различни модели за използване на телефони и функционалността на Унифицираните комуникации. Може да се избира между хардуерни модели и чисто софтуерни, които да работат върху стандартен сървер или виртуално чрез VMware vSphere.
UC (Унифициранa комуникационна) функционалност за UC Smart вече е интегрирана на основната платка на OpenScape Business X3/X5/X8. UC Suite изисква поставяне на допълнителна платка (UC Booster Card за моделите X3R/X5/X8) или външен  UC Server (UC Booster Server). Съответно може да се използва и UC софтуерната реализация OpenScape Business S, с интегриран UC Suite.
Хардуерни платформи:
Всички модели поддържат до 500 станции - IP, цифрови, аналогови или DECT и връзка към публичната мрежа чрез ITSP (SIP), ISDN (BRI  и PRI), CAS  и аналогов, както и интегриран в исновната платка IP.

UC модели хардуерни разширители:
Разширители (Boosters) за хардуерни модели (X3/X5/X8 платформи):

Платка за вграждане в OpenScape Business X3/X5/X8 ако UC Suit ще се използва като UC решение за до 150 потребители

Външен UC Server(Linux) за OpenScape Business X3/X5/X8 ако UC Suit ще се използва като UC решение за до 500 потребители
Когато се използва UC Booster Server, UC Booster Card не е необходима. UC Suite може да работи на всички хардуерни модели, чрез използване на UC Booster Server.
UC софтуерни модели:
„Всичко в едно” сървър-базираното UC софтуерно решение OpenScape Business S поддържа до 500 IP станции с връзка към публичната мрежа чрез IP.
Независимо от използваната платформа, OpenScape Business S може да се изсталира на Linux сървер. SLES 11 SP2 64Bit се използва като операционна система. OpenScape Business S може също да работи като виртуална среда, ползвайки VMware vSphere.

 

OpenScape Office MX
Разработка KimiDesign