Mix-control logo
     
sitemap
     
ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА siemens logo

1113 София
бул. Цариградско шосе 125
бл. 26-Б

тел.: 02/971 2506
тел./факс: 02/873 7720
факс: 02/971 2489

mix@spnet.net
office@mix-bg.com

 

mix-control contact information
запитване
downloads
HiPath 3000
 
     
 

04/1 HiPath 3300 / HiPath 3350

 
   
 
Real-Time IP комуникационна система за малкия и средния бизнес.
 
     
 

04/2 HiPath 3500 / HiPath 3550

 
   
 
Real-Time IP комуникационно решение за малкия и средния бизнес, за до 192 потребители. Системата може да поддържа разнообразие от работни точки, включващи IP телефони, PC работни места и цифрови телефони.
 
     
 

04/3 HiPath 3800

 
   
 
Комуникационен сървър, за до 500 потребители. Системата може да поддържа разнообразие от работни точки, включващи IP телефони, PC работни места и цифрови телефони.
 
     
     
  01 NEW OpenScape Business  
  02 OpenScape Office MX  
  03 HiPath OpenOffice ME  
  05 HiPath 4000  
     
 
Допълнителни устройства
 
 

06 Разширителни модули и Системни телефони

 
 

07 Безжични телефони

 
 

08 Аналогови телефони

 
     
 

09 PhoneInfo

 
     
 

 

 

HiPath архитектура

През 2001 г. на пазара се появява новата HiPath архитектура на Siemens , която улеснява интегрирането на инфраструктурата на телефонната централа с тази на компютърната LAN мрежа, поддържа разнообразни интегрирани решения, като VoIP, Unified Messaging, e-commerce решения, управление на клиентски отношения и др.

Иновативната HiPath архитектура е базирана на отворени интерфейси, международни стандарти и съвременни технологии, свързвайки IP (Internet Protocol) и АТМ (Asynchronous Transfer Mode) мрежи, в контраст на традиционните телекомуникационни системи.

Siemens HiPath communication server осигурява миграцията към IP телефония и предлага следните предимства за Вашата компания:

•  Унифицирана мрежова архитектура за глас, данни, мобилна и видео комуникация;

•  Редукция на функционалните мрежови разходи;

•  Бърза и ефективна администрация от един терминал за всички видове комуникация;

•  Дистанционно администриране на системата чрез HDMS management system;

•  Цялостно удовлетворяване на потребителските желания и повишаване скоростта и ефективността на бизнес процедурите. Отворена архитектура, позволяваща развитие на нови приложения, като e-business.

С HiPath Xpress технологията се осъществява видео и чиста IP гласова комуникация с локалната система или директно с обществената мрежа.

HiPath комбинира предимствата на IDSN технологията с мобилността , предлагана от мобилните GSM и безжични DECT комуникации. Базирани на интегрирана teleworking функционалност, всички HiPath приложения могат да се ползват извън фирмата например у дома или в друг клон на компанията и служителите с отдалечено работно място да имат достъп до базата данни на фирмата.

HiPath включва към съществуващата мрежова инфраструктура поддръжката на многообразни интегрирани решения, които повишават производителността на фирмата, като: Call Center системи, интегрирана компютърна телефония (Computer Telephony Integration, CTI), мултимедийни приложения, решения за хотели и болници, дилинг и борсови приложения, Unified Message приложения (интегриране на глас, факс, данни , e-mail, GSM, SMS съобщения).

Всички изброени възможности могат да бъдат изградени като самостоятелна система или в мрежово обкръжение чрез QSIG и CorNet протоколи.

Фамилията дигитални телефонни апарати optiPoint внасят комфорт и улесняват ежедневната комуникация на работното място с интерактивното си потребителско меню и съвременен дизайн. За служителите, нуждаещи се от по-голяма мобилност се предлагат безжични мобилни DECT системи Gigaset.

multimedia presentation

IP communication
systems

HiPath 3000
HiPath 5000

Нови продукти

OpenScape Business OpenScape Business платформа

OpenScape Office MX OpenScape Office MX системно устройство

HiPath OpenOffice ME
HiPath OpenOffice ME

Разработка KimiDesign